Xâm nhập mặn khốc liệt, ĐBSCL vẫn thu hoạch hơn 11,2 triệu ha lúa đông xuân

nguồn https://vietnambiz.vn/xam-nhap-man-khoc-liet-dbscl-van-thu-hoach-hon-112-trieu-ha-lua-dong-xuan-20200327152245384.htm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến trung tuần tháng 3/2020, cả nước gieo trồng được gần 3 triệu ha lúa đông xuân, bằng 97% cùng kì năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt hơn 1 triệu ha, bằng 98,9%; các địa phương phía Nam đạt gần 2 triệu ha, bằng 96%, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 1,54 triệu ha, giảm gần 58.000 ha so với cùng kì năm trước.

Đến nay, các địa phương phía Nam đã thu hoạch hơn 1,14 triệu ha lúa đông xuân, bằng 105,9% cùng kì năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1,12 triệu ha, bằng 105,9% với năng suất ước tính đạt 68,6 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Cũng đến trung tuần tháng 3, vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc thu hoạch lúa vụ mùa 2019 – 2020. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, diện tích gieo trồng toàn vùng ước tính đạt 169.200 ha, giảm 2.500 ha so với cùng kì năm trước; năng suất đạt 44,5 tạ/ha, giảm 0,9 tạ/ha; sản lượng đạt 753.200 tấn, giảm 26.600 tấn.

Tính đến giữa tháng 3, các địa phương trong cả nước đã gieo trồng được gần 313.000 ha ngô, bằng 98,7% cùng kì năm trước; 56.000 ha khoai lang, bằng 91,1%; 13.400 ha đỗ tương, bằng 89,3%; 113.000 ha lạc, bằng 93,5% và 543.800 ha rau đậu, bằng 101,5%.

Trong quí I/2020, sản lượng thu hoạch một số cây công nghiệp lâu năm như sau điều đạt 149.800 tấn, tăng 6% so với cùng kì năm trước; hồ tiêu đạt 137.600 tấn, tăng 2%; cao su đạt 115.100 tấn, tăng 3,5%.

Sản lượng một số loại cây ăn quả chủ yếu như bưởi đạt 140.000 tấn, tăng 12%; thanh long đạt 390.000 tấn, tăng 10%; cam đạt 229.300 tấn, tăng 8%; xoài đạt 107.700 tấn, tăng 4,5%; dứa đạt 245.300 tấn, tăng 3%; nhãn đạt 82.600 tấn, tăng 3%.