Nông sản Tây Nguyên – nền kinh tế của đất nước

Tây Nguyên là vùng đất có tổng diện tích gần đến 55.000 km2 và khoảng 2 ha là đất dành riêng cho nông nghiệp.

Vùng đất này có lợi thế là nguồn đất tốt, khí hậu tuyệt vời, phù hợp để chồng các loại cây nông nghiệp như cà phê, cao su, chè, sắn (mì) cũng như hồ tiêu, vv..vv. Những thành phần này góp phần lớn trong danh sách nông sản Tây Nguyên. Đây là những loại cây trồng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích gieo trồng và tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của cả vùng và trong tổng diện tích các loại cây cùng loại của cả nước.

Nông sản Tây Nguyên – nền kinh tế của đất nước

Nông sản Tây Nguyên trở thành nguồn thu nhập cao của cả nước!

Những sản phẩm của Tây Nguyên hiện đang là chủ lực của Việt Nam, có nhu cầu thị trường cao cũng như đạt giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm. Nông sản Tây Nguyên góp phần nâng cao đời sống các dân tộc trên địa bàn.

Một trong những sản phẩm đứng đầu trong ngành sản xuất ở vùng đất này là cà phê. Nó chiếm hầu hết diện tích và sản lượng cà phê toàn quốc và khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới. Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 2 trên thế giới về sản xuất cũng như xuất khẩu cà phê. Các tỉnh Tây Nguyên đã sử dụng công nghệ cao cấp đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế trong việc thu hoạch cũng như sản xuất cà phê. Việc này mang lại hiệu qủa kinh tế cao cho người sản xuất cũng như doanh nghiệp.

Ngoài cà phê thì Tây Nguyên cũng rất nổi tiếng về thu hoạch cao su. Với diện tích đưa vào kinh doanh là tầm 139.115 ha, với sản lượng mủ mỗi năm đạt từ 192.207 tấn, chiếm 27% diện tích và 18% sản lượng mủ cao su của cả nước.

Ở đây đã có khoảng 71.000 ha đất trồng hạt tiêu. Sản lượng mỗi năm là trên 121.000 tấn sản phẩm. Sản lượng chè mỗi năm cũng đạt khoảng 228.000 tấn. Ngoài ra, sản lượng ngô ở Tây Nguyên cũng chiếm 25% sản lượng ngô của cả Việt Nam.

Không chỉ có nông sản Tây Nguyên phát triển

Nông sản Tây Nguyên đã đóng góp mọt phần lớn để thúc đẩy kinh tế trên địa bàn các tình. Càng ngày an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đây cũng được giữ vững. Đời sống đồng bào ngày càng được nâng cao. Những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ngày càng có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp. Do đó nguồn thu nhập của họ cũng đã khá lên rất nhiều.