Những điều cần biết trong đăng ký quốc tế về nhãn hiệu

Một nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam thì mọi hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu diễn ra tại lãnh thổ Việt Nam thì chủ sở hữu sẽ có cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng cũng với những hành vi tương tự đó nhưng lại diễn ra ở một quốc gia khác thì chủ sở hữu sẽ không có quyền này. Khi đó chỉ những ai đã tải qua quá trình đăng ký quốc tế về nhãn hiệu tại quốc gia đó thì mới có những đặc quyền tương tự như tại Việt Nam. Đó chính là giá trị thật sự của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Hệ thống Madrid trong đăng ký nhãn hiệu

Cơ sở pháp lý tiến hành đăng ký quốc tế về nhãn hiệu

Một số văn bản quy phạm pháp luật đang có giá trị trong công tác này bao gồm:

– Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1989

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

– Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Khi thực hiện quy trình này thì từ điều kiện, yêu cầu, hồ sơ hay những vấn đề khác đều phải dựa trên các quy định thể hiện trong các văn bản này.

Liên hệ Phan Law Vietnam để biết thêm về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Một số vấn đề có liên quan đến quy trình đăng ký quốc tế về nhãn hiệu

Hầu hết các quy trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ áp dụng theo hình thức của nghị định thư Madrid. Theo quy định của văn bản này thì để thực hiện được công tác đó đầu tiên nhãn hiệu đó đã được cấp văn bằng bảo hộ tại chính quốc gia xuất phát. Đồng nghĩa bạn đã phải trải qua quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Khi đã đáp ứng được điều kiện này thì bạn có quyền gửi đơn đến Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ để yêu cầu xét duyệt. Hơn nữa đối với đơn đăng ký cũng có yêu cầu về cách thức và ngôn ngữ thực hiện. Theo nghị định này thì các tài liệu có liên quan phải được dịch sáng một trong hai ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Khi quy trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế thành công thì bạn sẽ nhận lại cho mình Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Đó là những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể phần nào biết thêm về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu. Nhưng khi thực sự có nhu cầu và mong muốn thực hiện thì quả thực là thiếu sót rất nhiều. Vì vậy nếu có ý định tìm hiểu thêm và mong có được người hỗ trợ cho mình trong công tác quan trọng này. Hãy để cho Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam thay bạn giải quyết các vấn đề về pháp lý đó. Khi đó chủ thể sẽ có thể yên tâm và tập trung cho các vấn đề khác của việc phát triển nhãn hiệu ra thị trường quốc tế.

PHAN LAW VIETNAM

Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP HCM

   70 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: phan.vn

Hotline: 1900. 599. 995