Chung cư có phải đóng thuế đất hay không?

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Thuế tài sản, trong đó đề xuất việc đánh thuế nhà, đất đối với chung cư. Vậy, theo dự thảo luật này, người mua một căn hộ chung cư sẽ phải nộp bao nhiêu tiền cho thuế nhà, đất?

Chung cư có phải đóng thuế đất hay không?

Theo Đề cương xây dựng Luật Thuế tài sản, Bộ Tài chính đề xuất bóc tách phần đất và phần nhà (đã xây) riêng khi xác định mức thuế phải nộp. Vì vậy, một ngôi nhà, dù là nhà đất hay chung cư, đều phải chịu cả thuế đất lẫn thuế nhà.

1. Với căn hộ chung cư

Cách tính: Số thuế phải nộp = Thuế đất + Thuế nhà

Thuế đất chung cư = Diện tích đất tính thuế x Giá đất x Thuế suất

Diện tích đất tính thuế được xác định bằng diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhân với hệ số xác định diện tích đất tính thuế (xem bảng)

* Hệ số xác định diện tích tính thuế

Đối với đất xây nhà chung cư
  Diện tích để ở 0,2
  Diện tích để kinh doanh 0,3
  Diện tích sử dụng chung cho cư dân trong toà nhà 0
Đối với đất chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất 0,3

 

Như vậy, diện tích đất tính thuế của một căn hộ chung cư để ở bằng diện tích nhà (theo hợp đồng mua bán) nhân với hệ số (0,2).

Giá đất là giá một m2 đất tính thuế sẽ theo bảng giá do UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế.

Thuế suất: 0,4%

Ví dụ với một căn hộ để ở trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân), giá đất được công bố là 39 triệu đồng mỗi m2. Do đó, thuế đất chủ căn hộ phải nộp là: 80 m2 x 0,2 x 39 x 0,4% = 2,496 triệu đồng mỗi năm.
Trong khi đó, thuế nhà được tính theo công thức riêng.

Thuế nhà chung cư ={(Diện tích x Suất vốn đầu tư) – 700} x Thuế suất

Đơn vị tính: triệu đồng

Diện tích nhà: Diện tích ghi trên sổ hồng, hợp đồng mua bán.

Suất vốn đầu tư là giá trị đầu tư mỗi m2 sàn từng loại công trình được Bộ Xây dựng quy định tại Quyết định 706 ban hành tháng 6/2017. Ở một dự án nhà chung cư, suất vốn đầu tư mỗi m2 sàn theo quy định hiện hành dao động từ 6,23 đến 15,19 triệu đồng một m2, tùy vào chiều cao công trình. Xem suất vốn đầu tư với từng công trình xây dựng tại đây

Thuế suất: 0,4%

Giả sử, căn hộ trên đường Hoàng Đạo Thuý ở trên nằm trong tòa chung cư cao từ 25-30 tầng, suất vốn đầu tư theo quy định hiện là 11,35 triệu đồng. Giá tính thuế của căn hộ là 80 x 11,35 =  908 triệu.

Khi đó, áp dụng mức thuế suất 0,4% với phần vượt 700 triệu đồng, thuế nhà chủ căn hộ trên phải nộp là 832.000 đồng. Tổng cộng, chủ căn hộ này phải nộp Thuế tài sản 3,328 triệu đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, nếu chung cư trên chỉ cao từ 5 đến 10 tầng, suất vốn đầu tư chỉ dưới 8,3 triệu đồng mỗi m2, giá tính thuế khi đó chưa tới 700 triệu đồng nên sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế.