Cải tạo chung cư cũ Hà Nội, có nhất thiết cần đặc quyền ?

Qúa trình đô thị hóa tại Hà Nội diễn ra khá nhanh, tuy nhiên đây là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa cũng như dấu tích lịch sử thế nên việc quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Như đối với việc cải tạo chung cư cũ Hà Nội trong những ngày qua, do gặp quá nhiều vướng mắc nên chính quyền thành phố Hà Nội đã chủ động xin một số đặc quyền để có thể đẩy nhanh tiến độ dự án này.

Kiến nghị bộ Xây Dựng giải quyết các vướng mắc

Hà Nội cho rằng với các khu chung cư cũ nằm trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế phát triển (4 quận nội thành cũ) phải tuân thủ các quy định quản lý của Quy hoạch chung xây dựng thủ đô; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử (hạn chế xây dựng cao tầng, không tăng dân số); do đó rất khó kêu gọi các nhà đầu tư, chưa tạo cho TP chủ động trong việc xem xét điều chỉnh đối với từng dự án, khó thực hiện, dẫn đến thời gian kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các khó khăn bên lề khác

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn vốn nhà nước hoặc hình thức BT là không phù hợp, do mất nhiều thời gian, trong điều kiện ngân sách hạn chế. Xã hội hóa cải tạo chung cư là cần thiết, nhưng nhà đầu tư phải được tất cả các chủ sở hữu nhà thống nhất để được đầu tư, trong khi một số hộ gia đình kinh doanh ở tầng 1 thường không đồng ý hoặc yêu cầu hệ số đền bù cao.

Xem thêm : Hà Nội muốn có ‘đặc thù’ để cải tạo chung cư cũ